با ما در تماس باشید | info@viraafzaran.ir
با ما مطمئن تصمیم بگیرید

معماری.

  • استفاده از Net framework. برای تولید نرم افزار
  •  

  • استفاده از زبان برنامه نویسی  # ASP.NET MVC & C

ایجاد لایه Vira Framework جهت ایجاد یک بستر نرم افزاری کارا با ویژگی های زیر:

 امکان سفارشی سازی و تولید فرم ها در یک بستر تیمی
 امکان تعریف گردش کار بین پست های سازمان
 امکان تعریف زمانبندی جهت انجام کارها
 امکان مدیریت کار تیمی و فردی
استفاده از معماری سرویس گرا در حوزه ایجاد فرآیند ها
 استفاده از روش برنامه نویسی شی گرا در تولید نرم افزار
تلفیق مفاهیم و استانداردهای مهندسی صنایع و نرم افزار در تعریف فرآیند ها و تحلیل سیستم ها

 

برگشت به بالا