سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات (MIS)

چرا سازمان به سیستم اطلاعات مدیریت نیاز دارد ؟

 

یکی از نیازهای اساسی و ضروری هر سازمان شناخت نقاط ضعف و قوت گذشته و داشتن تصویر روشن از آینده است . سیستم های اطلاعاتی مدیریت یکی از ابزارهای مناسبی است که اطلاعات صحیح و کافی را درزمان مطلوب و به شکل مناسب جهت تصمیم گیری دقیق دراختیار مدیران قرار میدهد. استفاده از این سیستم امکان ارزیابی عملکرد سازمان در کلیه واحدها و تجزیه و تحلیل و ریشه یابی مشکلات را فراهم می سازد.

 

قابلیت ها و امکانات سیستم :

 

– امکان ساخت و سفارشی سازی سیستم ها بر اساس نیاز سازمان
– امکان نصب کل مجموعه سیستم های یکپارچه و یا خریداری هر کدام از پکیج ها به صورت مستقل
– امکان برقراری ارتباط با سایر نرم افزارهای موجود سازمان
– دارا بودن پکیج های تولید ، کنترل کیفی ، برنامه ریزی ، فروش ، مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ، خرید ، حسابداری صنعتی، اتوماسیون اداری ، منابع انسانی و …
download

مزایای استفاده از سیستم :

 

– رعایت استاندارد ها از جمله SQA

 

– امکان یکپارچگی بین سیستم های سازمان
– ارائه گزارشهای تحلیلی و دقیق به مدیران سازمان وسرپرست واحدها و ارتقاء قدرت آنالیز ، پایش و تصمیم گیری
– کاهش حجم کاغذبازی و مشکلات ناشی ازسیستمهای کاغذی (مانند مفقود شدن فرمها ، زمانبندی تهیه گزارش)
– تسریع در انجام کارها و کاهش MUDA و در نهایت افزایش بهره وری سازمان
– خارج شدن سازمان از حالت وابستگی به افراد سازمان