نرم افزار BSC

نرم افزار BSC چیست؟

 

چرا نرم افزار BSC ارزیابی عملکرد  و مدیریت استراتژی :

 

استراتژی ها کسانی هستند که آینده سازمان را ترسیم می نمایند . اما وجود گپ عمیق بین استراتژیهای سازمان و فعالیتهای روزانه سازمان سبب می شود از هر ۱۰ شرکت , ۹ شرکت در اجرای استراتژیهایش ناموفق باشد . لذا وجود سیستمی که از یک طرف , گامهای مدیریت استراتژی را مستقل از روش و مدل انتخاب شده ( از قبیل ماتریس BCG , ماتریس SWOT , ماتریس انسف یا محصول/بازار , تحلیل PESTE ,  و…. ) در برگرفته و از طرف دیگر , اجرای استراتژی را همراه با یکی از روشهای ارزیابی عملکرد ( از قبیل BSC یا کارت امتیازی متوازن , EFQM و ….. ) بتواند رصد نماید , ضروری به نظر می رسد . با تغییرات سریعی که در محیط پویا و رقابتی امروز در حال اتفاق است , مدیریت استراتژی و و ارزیابی عملکرد سازمان بدون مباحث هوشیاری و هوشمندی سازمان بی معنی می باشد .

 

قابلیتها و امکانات :

  • تعریف هرکدام از عناصر مدیریت استراتژی از قبیل چشم انداز , ماموریت , استراتژی ها , خط مشیء , اهداف و ….
  • ایجاد بانک کامل شاخصها ( دربرگیرنده شاخصهای BSC و سایر شاخصهای سازمان ) با مکانیزم دسترسی RBAC و قابلیت فرمول نویسی و تست فرمول , تعریف پلکانی بهبود مستمر , مکانیزم آلارم برای مقادیر بحرانی شاخص یا آلارم عدم ثبت مقدار واقعی شاخص
  • استفاده از هر کدام از روشهای وزن دهی به معیارها از قبیل AHP , ANP و TOPSIS
  • محاسبه اتوماتیک درصد تحقق شاخصها , اهداف و منظرها و نمایش در نقشه استراتژی
  • نمایش اتوماتیک نقشه استراتژی هوشمند در هر کدام از سطوح هولدینگ , سازمانی , واحدی
  • امکان ثبت مقدار واقعی شاخصها به دو روش دستی و اتوماتیک ( همچنین برقراری ارتباط با منابع داده مختلف سازمان جهت محاسبه مقدار شاخص در روش اتوماتیک )

مزایای استفاده از نرم افزار BSC:

  • اجرای هر کدام از گامهای فرایند مدیریت استراتژی مستقل از مدل و روش انتخاب شده
  • امکان ارزیابی عملکرد سازمان بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC )
  • امکان اتصال به سیستم EFQM و لینک به هرکدام از زیرمعیارهای EFQM
  • نظارت کامل بر نحوه جاری سازی استراتژیهای سازمان و موفقیت در اجرای استراتژیها
قابلیت ویژه ۱: اتصال نقشه استراتژی به سیستم داشبورد مدیریت جهت استفاده از ابزار تحلیلی داشبورد ( از قبیل نفوذ در عمق داده ها یا Drill Down و حرکت روی نمودارهای مختلف از برنامه های مختلف ) برای تحلیل هرکدام از شاخصها
قابلیت ویژه ۲: امکان استفاده از بانک شاخص موجود در سازمان ویرا و الگوبرداری یا ایده گیری در تعریف شاخصها
قابلیت ویژه ۳: امکان آنلاین سازی شاخص ها به بانک اطلاعاتی نرم افزار های جاری سازمان جهت جلوگیری از ورود اطلاعات به صورت دستی
1