هوش تجاری

هوش تجاری

هوشمندی-کسب-وکار

چرا سازمان به سیستمهای نرم افزار هوش تجاری نیاز دارد؟

 

دنیای رقابتی امروز دنیایی پویا با شیب تغییرات بسیار بالاست . شرایط اقتصادی ، سیاسی ، تکنولوژی و اجتماعی با چنان سرعتی تغییر می کنند که اگر سازمان نتواند این تغییرات را پیش بینی نموده و سریعا خود را بر اساس آن به روز نماید ، دیر یا زود از گردونه رقابت و بازار خارج می شود . با سیستمهای هوش تجاری می توان در کنار تحلیل شاخصهای درون سازمانی ، محرکهای برون سازمانی را نیز پیش بینی و تحلیل نمود .

 

قابلیتها و امکانات :

 

قابلیت انجام تحلیل های آماری با روشهای آنالیز همبستگی ، آنالیز واریانس ، رگرسیون و …
استفاده از تکنیک های داده کاوی جهت کشف حقایق پنهان در داده ها
امکان استفاده از تکنولوژی OLAP جهت تحلیلهای چند متغیره و چند بعدی
پاکسازی داده ها با استفاده از ابزار ETL

 

فواید استفاده از سیستم :

 

تحلیل همزمان اطلاعات درون سازمانی و برون سازمانی
افزایش قدرت تصمیم گیری مدیران
پیش بینی چالشها و فرصتهای سازمان و بهره گیری از آنها
افزایش سود آوری و سبقت از رقبا
یکپارچه سازی سیستمهای جزیره ایی
راهی موثر برای ایجاد یک سیستم جامع