چرا مصور سازی داده ها اهمیت دارد ؟

چرا مصور سازی داده ها اهمیت دارد ؟

چرا مصورسازی داده ها اهمیت دارد؟
?

با توجه به اینکه  در فکر انسان،پردازش داده ها متفاوت می باشد برای به نمایش قراردادن پیچیده ترین اطلاعات با حجم بسیار بالا، به‌جای این که اطلاعات را در sheet های مختلف قرارداده و گزارش تهیه کنیم، از نمودارها ?? استفاده نماییم.

? مصورسازی داده ها یا Data Visualization روشی سریع و آسان برای انتقال مفاهیم در یک قالب تصویری مشخص است که می‌توان از آن قالب با اندکی تغییر در موارد مختلف استفاده نمود.

از مصور سازی داده‌ های کسب و کار می‌توان در حیطه‌های زیر استفاده کرد:

✴️ شناسایی بخش هایی از کسب و کار که نیاز به توجه بیشتر و یا بهسازی دارند.

✴️ آشکار ساختن عواملی که بر رفتار مشتری اثر گذارند

✴️ کمک به تشخیص بهترین مکان برای هر محصول در چیدمان محصولات فروشگاهی

✴️ پیش‌بینی میزان فروش

✴️ و ..