چرا مدیر به مصورسازی داده‌ها نیاز دارد؟

چرا مدیر به مصورسازی داده‌ها نیاز دارد؟

چرا هر مدیری جهت تصمیم گیری به مصورسازی داده‌ها (Data Visualization) نیاز دارد؟

بر اساس تحقیقات محققین دانشگاه MIT، تمام اطلاعاتی که در یک لحظه بوجود می اید بیشتر از کل اطلاعات ۲۰ سال گذشه است.?

یعنی در هر روز مقدار این اطلاعات به بیش از اگزابایت می رسد.

قطعاً امکان بررسی اطلاعات تولید شده وجود ندارد ذهن انسان نمی تواند بیش از یک داده در لحظه را بررسی نماید.

برای آنکه از درون سازمانمان مطلع باشیم نیاز به اطلاعات داریم ، که خوشبختانه راهی هست?

که به ذهن انسان کمک می‌کند با وجود حجم انبوه اطلاعات موجود، نه تنها از وضعیت موجود آگاه شویم بلکه از آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های خود نیز استفاده کنیم? و آن راه چیزی جز مصور سازی اطلاعات یا Data Visualization نیست.???