دسته‌بندی نشده

کارت امتیازی متوازن Balanced Scorecard ✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️? کارت امتیازی متوازن یک رویکرد مدیریت و اندازه گیری عملکرد است.در این رویکرد اعتقاد بر این است که معیار های مالی برای سنجش عملکرد به تنهایی کافی نیستند.? مدیران سازمان به معیار های متوازنی نیاز دارد که بازتاب دهنده ی عوامل مختلف تاثیرگذار بر عملکرد کسب و کار باشند تا بدین وسیله بتوانند در دستیابی به عملکرد برتر و رسیدن به اهداف راهبردی...

بیستر بخوانید