ارائه خدمات فنی

تیم فنی مهندسی جهت استقرار سیستمها و محصولات ، خدمات زیر را ارائه می نماید

 

  • طراحی KPI های سازمان ( تعریف شاخصهای کلیدی عملکرد سازمان)
  • شناسایی بانک ETL (عملیات استخراج ، تبدیل و یکپارچه سازی اطلاعات)
  • ساخت مخازن داده (ایجاد Data Warehouse  ها جهت آنلاین سازی داده ها)
  • ساخت مخازن داده در OLAP (پردازش آنلاین حجم زیاد اطلاعات و فن آوری تحلیل داده ها)
  • ساخت داشبورد های تخصصی برای هر صنعت و حوزه خاص
  • طراحی کوئری های پیشرفته جهت اخذ داده ها از زیر سیستمها (Query SQL)
pr-and-legal-counsel-uneasy-bedfellows-and-strategic-partners