راهکارهای تخصصی هوش تجاری

راهکارهای تخصصی هوش تجاری و داشبورد مدیریتی ویژه حوزه های خاص

 

تیم صنایع و آی تی شرکت ویرا افزاران به صورت تخصصی برای هر کدام از حوزه های زیر ، راهکارهای تخصصی هوش تجاری و داشبورد های تخصصی ارائه می کند
ضمناً با تشکیل منابع داده در OLAP اقدام به پایش و اندازه گیری سازمان از طریق شاخص های مختص آن صنعت و حوزه می نماید.

حوزه های صنعتی و تولیدی شامل :

 

راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریتی ویژه تولیدی و صنعتی
راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت ویژه صنعت خودرو و قطعات خودرو
راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت ویژه صنعت فولاد
راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت ویژه صنعت ریخته گری
راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت ویژه صنعت نفت و گاز
راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت ویژه صنعت پتروشیمی
راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت ویژه صنعت مواد غذایی
راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت ویژه صنعت کشاورزی
راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت ویژه صنعت فلزات و معادن
راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت ویژه صنعت مصالح و مواد ساختمانی
راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت ویژه شرکت های هولدینگ

 

حوزه های خدماتی و رفاهی شامل :

 

راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت ویژه صنعت بیمه
راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت ویژه بانکداری و صندوق
راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت ویژه شرکت های بازرگانی
راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت ویژه حمل و نقل
راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت ویژه مراکز بهداشت و درمان و دارویی
راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت ویژه مخابرات و ارتباطات
راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت ویژه آب ، برق و گاز
راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت ویژه خدمات آی تی
راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت ویژه هتل ها و رستوران ها
businessman-with-a-light-bulb-in-his-hand_1232-891