مدیریت امنیت اطلاعات

مدیریت امنیت اطلاعات

 

چرا سازمان به ISMS نیاز دارد ؟

 

همزمان با پیشرفت سیستم های اطلاعاتی و تکنولوژی اطلاعات , بحث امنیت اطلاعات و ایمن سازی داده ها نیز روز به روز از اهمیت بالاتری بر خوردار میگردد . به خصوص زمانی که حفاظت از اطلاعات محرمانه و داده های مربوط به تکنولوژی خاص هر سازمان , مزیت رقابتی را برای سازمان به همراه داشته باشد .
سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) استانداردهایی را برای ایمن سازی فضای تبادل اطلاعات در سازمان ها ارائه می دهد. این استانداردها شامل مجموعه ای از سیاست ها و دستورالعمل ها می باشد تا فضای تبادل اطلاعات یک سازمان را با اجرای یک طرح مخصوص به آن سازمان ایمن نماید .

 

مزایای استفاده از سیستم :

 

– نزدیک شدن به وضعیت سیستماتیک و روشمند (فرآیند محور شدن به جای فرد محور بودن )
– افزایش تضمین اعتبار قانونی سازمان
– افزایش جنبه های تداوم کسب و کار و پایداری حفظ و دسترسی به اطلاعات
– شناسائی دارایی های بحرانی از راه ارزیابی ریسک
– ایجاد یک ساختار برای بهبود مستمر
– دسته بندی ، ارزش گذاری و ایمن سازی اطلاعات بر اساس استانداردهای ۲۷۰۰۱ ISO
– افزایش شناخت و اهمیت مسائل مربوط به امنیت درسطح مدیریت
– بومی سازی فرهنگ و دانش امنیت اطلاعات در سازمان
businessman-drawing-the-keys-to-success_1134-645

خدمات شرکت ویرا افزاران :

 

شرکت ویرا افزاران با تجربه چند ساله در بحث امنیت اطلاعات , ضمن اجرای این پروژه در ۵ فاز (شناسایی اولیه سازمان , طراحی ISMS , استقرار ISMS , کنترل ISMS , اصلاح ISMS ) و همکاری در تشکیل کمیته و تیم های امنیت اطلاعات و سیاستگذاری در این رابطه , آموزش های لازم را در این خصوص ارائه می دهد